Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Bloemen Valentina BV

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de particuliere klant of het bedrijf  die een overeenkomst afsluit met de ondernemer
Ondernemer: Bloemen Valentina BV

Identiteit van de ondernemer

Bloemen Valentina BV

Christiaan Pallemansstraat 1

2950 Kapellen

Belgie
BTW-nummer: BE 0479.691.823

Telefoonnummer: 03/665.07.81

E-mailadres: bloemenvalentina@gmail.com

Bereikbaarheid:

Maandag : gesloten
Dinsdag t/m zaterdag: 10u00 tot 18u00 uur
Zondag : 10:00 uur tot 17:00 uur

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen

Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, bijbehorende prijzen, kosten en handelingen die dienen te worden verricht. De prijzen zijn inclusief BTW.

De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod aanvaard wordt de overeenkomst direct door de ondernemer online bevestigd. Na afronding van de bestelling ontvangt de consument een orderbevestiging die direct op de website zichtbaar is. Deze bevestiging wordt tevens per e-mail vlak na de bestelling verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Indien deze e-mail niet ontvangen is, kan de consument de klantenservice contacteren voor meer informatie. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: de contactgegevens van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.

De consument kan de overeenkomst kosteloos annuleren tot 5 werkdagen voor de opgegeven dag van levering. Hierna kan indien de bloemist reeds kosten gemaakt heeft de bestelling alleen tegen een gedeeltelijke restitutie worden geannuleerd. Een reeds geleverde bestelling kan niet geannuleerd worden indien onjuiste of onvolledige adresgegevens zijn opgegeven.

Voor grote bestellingen zoals bruifloften, feesten, kantoorinrichtingen, … wordt steeds een voorschot betaald in samenspraak met de consument. Indien de consument deze bestelling wilt annuleren verliest hij/zij het recht op het terugvorderen van de voorschot.

De prijs

De opgegeven prijzen zijn inclusief BTW (6 % voor bloemen en planten en 21 % voor vazen, potten en kaartjes, voor de leveringskosten, is het tarief (6% of 21%) afhankelijk van het geleverde product) en exclusief de leveringskosten. De leveringskosten worden duidelijk vermeld alvorens de consument de bestelling bevestigd.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. In geval van variërende prijzen (door schommelingen op de financiële markt, bloemenprijzen verschillend per seizoen of invloeden waar de ondernemer geen invloed op heeft) wordt dit tijdig bij het aanbod vermeld.

Levering en uitvoering

Alle bloemwerk is in eigen atelier gemaakt door vakbekwame floristen. Elk boeket wordt zo waarheidsgetrouw volgens de voorbeeldfoto op de webshop gemaakt. Mochten er door omstandigheden, van welke aard ook,  bepaalde bloemen en/of planten niet voorradig zijn, voorziet Bloemen Valentina een gelijkwaardig alternatief.
Op het meeste beeldmateriaal worden bloemen in bloei getoond. Bloemen zijn een natuurproduct en zullen vers geleverd worden. Het is mogelijk dat bloemen in knop geleverd worden, om versheid te garanderen. Het feit dat het boeket in dit geval afwijkt van de foto is niet negatief, maar een garantie van versheid voor een zo lang mogelijke periode.

Bestellingen geplaatst & betaald voor 12u worden de volgende dag geleverd in de loop van de dag (op maandag wordt er niet geleverd).
Bestellingen geplaatst tussen zondag 17u & maandag 23u59 worden pas dinsdag verwerkt en dinsdag geleverd.

Om organisatorische redenen kan Bloemen Valentina BV niet op exacte tijdstippen leveren. Er wordt in de mate van het mogelijke vooraf telefonisch contact opgenomen met de ontvanger (als deze een particulier betreft). Doorgaans wordt er naar bedrijven toe, vooraf geen telefonisch contact opgenomen, vermits deze in principe open zijn tijdens de kantooruren.

Bloemen Valentina BV doet al het mogelijke om de bestelling op tijd bij de ontvanger te krijgen. Bloemen Valentina BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdige leveringen wanneer de oorzaak buiten de wil van Bloemen Valentina BV ligt, zoals bv. Files, weersomstandigheden, verkeerde informatie van de besteller,…

Wegens overmacht (extreme weersomstandigheden, stakingen, maatregelen van overheidswege betreffende bereikbaarheid ontvanger, storing op internetservers of telefoon) kan de leverdatum afwijken van de opgegeven datum. De consument staat in dit geval in het recht om de bestelling kosteloos te annuleren of een andere leveringsdatum uit te kiezen.

Bloemen Valentina BV neemt in principe altijd contact met de ontvanger zodat kan worden overeengekomen wanneer hoe de levering kan plaats vinden. Indien met de ontvanger wordt overeen gekomen – in geval van afwezigheid – het product bij de buren af te leveren of voor de deur wordt achterlaten is Bloemen Valentina BV bvba niet verantwoordelijk voor diefstal. Deze leveropties zijn slechts richtlijnen, die de bloemist naar eigen inschatting wel of niet zal toepassen. Als het laatste niet kan toegepast worden dan wordt de bestelling terug naar de bloemenwinkel gebracht en kan de ontvanger deze zelf gaan ophalen.

Betaling

Online betalingen kunnen voltooid worden via (Bancontact, Maestro, Mastercard, VISA en VPAY) Alle betalingen worden via een beveiligd betaalsysteem afgerond. Zakelijke klanten kunnen in sommige gevallen betalen na ontvangst van factuur. De betalingstermijn hiervan bedraagt 7 dagen na factuurdatum. Dit enkel na grondig onderzoek van de bedrijfsgegevens door Bloemen Valentina BV bvba.  Zakelijke klanten die voorheen na ontvangst van factuur konden betalen, kunnen ten allen tijde van dit recht ontzegt worden, mits blijkt dat facturen niet binnen de afgesproken termijn van 7 dagen worden betaald. Bij niet-tijdige betaling kan Bloemen Valentina BV verwijlintresten, extra administratiekosten of incassokosten aanrekenen.

Consumenten dienen 18 jaar of ouder te zijn om bestellingen te mogen plaatsen.

Klachtenregeling

Klachten betreffende niet-leveringen dienen binnen een termijn van 8 dagen kenbaar te worden gemaakt. Andere klachten dienen binnen 2 dagen kenbaar te worden gemaakt. Consumenten dienen klachten door te geven aan Bloemen Valentina BV bvba ofwel schriftelijk per e-mail (bloemenvalentina@gmail.com) of telefonisch. Bloemen Valentina BV bvba  zal binnen 2 werkdagen reageren op klachten. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 2 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Geschillen

Op de overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Privacy

Lees meer over ons privacy beleid

Overige

Al het materiaal op de Bloemen Valentina BV bvba websites valt onder Bloemen Valentina BV bvba copyright. Het gebruiken van fotomateriaal en teksten is – zonder de nadrukkelijke toestemming van Bloemen Valentina BV bvba verboden.

Retourneren 

Snijbloemen en planten kunnen helaas niet geretourneerd worden omwille van hun bederfelijke karakter. Wij garanderen dat de bloemen min. 1 week mooi blijven mits ze de juiste verzorging hebben gekregen. Voldoet de kwaliteit toch niet aan uw wensen, neem dan even contact op met Bloemenvalentina@gmail.com. Stuur hierbij enkele foto’s van het boeket. Elke klacht wordt apart behandeld en we zoeken samen naar de oorzaak en een oplossing.

Bloemen Valentina BV behoudt zich het recht om deze voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op zowel particuliere als zakelijke consumenten.